ถาม - ตอบ

Q & A ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซิตรัส ซีซี (Citrus CC Product Information) 

ข้อมูลโดย เภสัชกรหญิง วรอนงค์ พฤกษากิจ 

คำถามทั่วไป

ตอบ โดยทั่วไปส่วนประกอบของวิตามินซีในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มักจะมีหลากหลายสูตร

แต่ถ้าถามถึงสูตรที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ก็ควรจะเป็นสูตรที่มีสารสาคัญ 2 ตัวนี้รวมอยู่ด้วย

คือ - Bioflavonoids : Citrus, Hesperidin, Rutin เป็นต้น

โดยเป็นสารที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของวิตามินซี

Rosehips : เป็นสารสกัดจากผลกุหลาบ ซึ่งมีสารต่างๆมากมายรวมทั้งยังมี Bioflavonoids

ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินซีได้ดีขึ้น และถือเป็นแหล่งของวิตามินซีตามธรรมชาติที่ดีที่สุด

ดังนั้น หากเลือกวิตามินซีที่มีสารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินซี

และเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามินซีได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้หากเพิ่มสารอื่นที่เพิ่มกลไก การต่อต้านอนุมูลอิสระ

อีกหลายๆด้านจากสารตัวอื่นด้วยก็จะยิ่งดีต่อร่างกายเช่น วิตามินอี สารสกัดทับทิม โคเอนไซม์คิวเท็น

ตอบ โดยปกติแล้วแต่ละคนจะต้องการวิตามินซีในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของแต่ละคน

รวมกับเพศและวัยด้วย ซึ่งในสภาวะปกติร่างกายจะต้องการเพียงวันละ 60 มิลลิกรัมสาหรับผู้ใหญ่

แต่การรับประทานในขนาดที่มากขึ้นนั้นก็เพราะเพื่อหวังผลในการรักษาหรือป้องกันโรค

(อาจรับประทานได้สูงถึงวันละ 2000 มิลลิกรัม) หรือคนที่มีภาวะการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่เพิ่มการสร้างอนุมูลอิสระให้ร่างกาย

ตอบ จริง ๆ แล้วสามารถรับประทานเวลาใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวก

แต่แนะนำว่าหากมีปัญหากระเพาะอาหารอย่าทานตอนท้องว่าง เป็นการป้องกันกระเพาะอาหารระคายเคือง

เพราะวิตามินซีมีฤทธิ์เป็นกรด ส่วนการกินพร้อมอาหารหรือเดี่ยวๆ ไม่มีใครมาศึกษาว่ากินแบบไหน

ระดับวิตามินซีในเลือดจะสูงกว่ากัน ดังนั้นนักโภชนาการจึงบอกว่า กินก่อน พร้อมอาหาร หรือหลังก็ได้

แต่ต้องดูรูป และโรคกระเพาะอาหารที่เป็นเพื่อความเหมาะสมมากกว่า

ตอบ วิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้า คนเราไม่สามารถสร้างได้และต้องได้จากการกินเข้าไป

บทบาทของวิตามินซีในร่างกาย อาทิ ช่วยการสร้างคอลลาเจน , ช่วยให้แผลหายได้ดีขึ้น , สังเคราะห์ bile acid

ช่วยในการสร้างสื่อประสาท รวมสร้างฮอร์โมน และต่อต้านอนุมูลอิสระ

         ดังนั้นนอกจากปัจจัยที่ทาลายร่างกายเองทั้งจากภายในร่างกายเองแล้วคนที่มีปัจจัยเสริม

เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า นอนดึก คนเหล่านี้ต้องการวิตามินซีซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เท่า

ของคนปกติ และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทาให้เกิดอนุมูลอิสระอีกมากมาย เช่น การรับประทานอาหารที่ก่อสารมะเร็ง

เช่น อาหารทอด ปิ้งย่าง อาหารที่มีไนไตรท์สูง เนื้อที่ปรุงสาเร็จแล้ว และยังรวมไปถึงกรรมวิธีในการปรุงอาหารด้วย

มลพิษทางอากาศ การอยู่อาศัยร่วมกับคนที่สูบบุหรี่ ช่วงวัยหมดประจาเดือน ภาวะเครียด โดนแดดบ่อย จากกรรมพันธุ์

และการออกกาลังกายอย่างหักโหมยิ่งต้องการวิตามินซีเสริมอย่างมาก

ตอบ เนื่องจากเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ และยังเป็นวิตามินที่ละลายในน้า

ก็จะทาให้ไม่สะสมในร่างกาย โดยจะขับออกทางปัสสาวะ ดังนั้นในคนปกติสามารถรับประทานได้ต่อเนื่อง

สาหรับคนที่ต้องระวัง หรือคนป่วยทานบ่อยได้แต่ผู้ที่รับประทานจะต้องไม่มีโรคประจาตัวที่เกี่ยวข้องกับไตด้วย

เพราะสาหรับคนที่เป็นโรคไตการรับประทานวิตามินซีในขนาดที่สูงต่อวัน และทานติดต่อกันนานๆ

จะทำให้อาการของโรคแย่ลงและเกิดนิ่วในไตได้

          ส่วนคนที่มีปัญหากระเพาะอาหารอาจมีข้อจากัดในการเลือกรูปแบบของวิตามินซี เนื่องจากวิตามินซี

หรือ Ascorbic acid เป็นสารที่มีความคงตัวต่า (นั่นคือไวต่อแสง ความร้อน อากาศ และความเป็นกรดด่าง)

และเป็นสารที่มีสภาวะเป็นกรด ทาให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ เพราะแบบนี้เลยทาให้รูปแบบของวิตามินซี

ที่มีขายในท้องตลาด ส่วนใหญ่มักจะทาในรูปของเกลือแอสคอเบต (Ascorbate salt)

เช่น เมื่อนา Ascorbic acid รวมกับแคลเซียม ก็จะกลายเป็น Calcium ascorbate หรือเมื่อรวมกับโซเดียม

ก็จะกลายเป็น Sodium ascorbate รวมถึงรูปแบบ ester เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มความคงตัว

และการดูดซึมของวิตามินซี พร้อมทั้งยังลดสภาวะความเป็นกรดได้อีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com